Markarbeten

Grunder, vatten, avlopp, dräneringar, planering

Gräs och slyslotter

Vägar, ängskanter, tomter

Snöröjning

snöröjning av vägar, parkeringar, gårdar, mm

Trädfällning

Manuell fällning på tomter, mm

även maskinell avverkning

(mindre gallring, vedhuggning mm)

Östensson Entreprenad AB

Adress:

Höknäs 176

780 68 TRANSTRAND

 

Email: info@ostenssonentreprenad.se